• manouchehri

    optical center

    www.mocoptic.com

با این عینک جلوی پرخوری خود را بگیرید

 عينک رژيمی برای مقابله با پرخوری ساخته شد. محققان ژاپنی عينک واقعيت افزوده ای طراحی کرده اند که اندازه اشياء را ۵۰ درصد بزرگتر از حالت طبيعی نشان داده و باعث کاهش تمايل فرد به خوردن بيشتر غذا می شود.

درحالی که به تازگي عينک واقعيت افزوده گوگل توجه مردم جهان را به خود جلب کرده است، محققان دانشگاه توکيو به سرپرستي پروفسور «ميچيتاکا هيروسه»، عينک واقعيت افزوده ای طراحی کرده اند که اندازه خوراکی را که فرد در دست دارد تا ۱.۵ برابر بزرگتر نشان می دهد.

 

نتايج بررسی محققان بر روی ۱۲ مرد و زن نشان می دهد، زمانی که فرد از عينک بزرگنمايی استفاده می کند ۹.۳ درصد کمتر از حالت عادی غذا می خورد و زمانی که از عينک کوچک نمايی استفاده می کند ۳۳ درصد بيشتر از حالت عادی غذا می خورد.

مردم ژاپن به دليل رژيم غذايی دريايی با مشکل چاقی و اضافه وزن روبرو نيستند و عينک واقعيت افزوده رژيمی بيشتر براي کشورهای اروپايی و آمريکایی کاربرد خواهد داشت.

 

منبع: ایسنا