• manouchehri

    optical center

    www.mocoptic.com

فتوکرومیک چیست

در اولین نوع فتوکرومیک که در سال 1960 ساخته شد, این نوع عدسیها از تکنولوژی فیلمهای عسکبرداری( فتوگرافی) برای تغییر رنگ استفاده میکردند.

در فیلمهای عکسبرداری ملوکولهای نقره وجود داشت که به نور حساس بودند و با برخورد نور, ملوکولها شروع به حرکت و جنب و جوش میکردند. جنب و جوش ملوکولهای نقره باعث تغییر رنگ فیلم به تیره میشد.

عدسی های فتوکرومیک پیشین هم با حرکت سلولهای نقره ای که در آنها وجود داشت تغییر رنگ میدادند. ولی چطور این ملوکولهای نقره مانع دید نمیشد؟

 

 

 

 

از آنجایی که مقدار بسیار کمی از نقره در عدسی های فتوکرومیک وجود دارد ( کمتر 0.1 % از کل مواد)

 و هر کریستال نقره موجود در عدسی کوچک تر از 0.1 میکرون می باشد ( 100 مرتبه باریک تر از مو انسان) ,

پس نمیتواند برای دید مزاحمتی ایجاد کند.

این روش به این گونه است که:

با برخورد اشعه ماورابنفش به naphthopyrans , تغییر شکل و فرمول میدهد. این موضوع باعث میشود که عدسی تیره شود. پس عدسی های فتوکرومیک جدید تر به اشعه ماورا بنفش حساس می باشند.

 

فتوکرومیک ها در برابر گرما بسیار حساس هستند. این نوع عدسی ها در گرما, زود تر از عدسیهای سفید آنتی رفلکس آسیب می بینند. فتوکرومیک ها در محیط گرم به سرعت شکل آنتی رفلکس خود را از دست می دهند و به اصطلاح, ترک میخورند.

عدسی های فتوکرومیک در گرما هم تغییر رنگ میدهند و پررنگ می شوند.

 

 

 

 

  📌هدف اصلی عینک های فتوکرومیک جلوگیری از ورود پرتوهای ماوراء بنفش و مادون قرمز به چشم می باشد .اشعه ماوراء بنفش اثرات بسیار زیادی بر روی چشم به جا میگذارد .

 

  📌قرنیه چشم اولین محل تماس این اشعه با چشم است .نظر به اینکه قسمت زیادی از این اشعه در قرنیه جذب می شود . لذا آثار و علائمی نیز به جا میگذارد و هر چه شرت اشعه بیشتر باشد این اشعه به قسمتهای درونی تر از عدسی چشم رسیده و منجر به ایجاد آب مروارید میشود.

 

  📌زمانی که نور به سطح یک عدسی برخورد می کند مقداری از آن منعکس ،مقداری جذب و مقداری از آن عبور می کند با محاسبه مقدار جذب و مقدار انعکاس می توان درصد نورعبور کرده را بدست آورد

 

انواع فتوکرومیک :

1.56 Photo ESPF                 مناسب برای کودکان, خانم ها و کسانی که بیشتر وقت خود را زیر آفتاب هستند

1.56 Photo Superfast           مناسب برای کسانی که عینک آفتابی استفاده می کنند و نمره چشم هم دارند