• manouchehri

    optical center

    www.mocoptic.com

ABBE VALUE

تا به حال این اتفاق برایتان رخ داده است که عینکی جدید برای مشتریتان بسازید و بعد از مدتی کوتاه دوباره پیش شما بازگردد و به شما بگوید با عینک سابق خود بهتر میدیده؟

این اتفاق برای بسیاری از عینک سازها افتاده و یا می افتد و پیش بینی های آنها عبارت است از:

1.کارگاه تراش عدسی اشتباه کرده و یکبار دیگر نمره بیمار از روی نسخه با عدسی تراش داده شده بر روی عینک چک میشود.

  1. نمره چشم شما تغییر کرده. چند روز از عینک جدید استفاده کنید تا عادت کنید.(خطاب به مشتری)
  2. شاید چشم پزشک و یا اپتومتریست نمره اشتباه برای بیمار تجویز کرده باشد. پیشنهاد یک اپتومتریست دیگر ممکن است مشکل را حل کند.

 

اگر هیچ کدام از این سه پیش بینی درست نبود, پس ایراد از کجاست؟

 

 

چهارمین و مهمترین دلیل Abbevalue است.

 

Abbevalue نشانگر میزان شکست نور در یک نوع عدسی است

 

عدسیهای مختلف ویژگیهای مختلفی هم دارند. مانند: چگالی , Abbevalue و ...

Abbevalue در شیشه های مختلف فرق دارد که آن را می توان به شکست نور آن نوع از شیشه ربط داد.

 

با این توصیف که هرچه این شماره بالاتر باشد شکست نور کمتری در عدسی بوجود می آید و -هر چه شکست نور کمتر باشد, شما  دید بهتری خواهید داشت.

 

 جدول Abbevalue به شرح ذیل است:

 

  

Material

Index

A.U.E

1.5 S-HMC

1.49

58

Trivex

1.53

43

1.6 S-HMC

1.60

42

Mid index Plastic

1.56

36

High index plastic

1.74

33

High index plastic

1.67

32

Polycarbonate

1.58

30

 

شکست نور زمانی اتفاق می افتد که نور سفید شکسته میشود و به رنگهایی که آن را تشکیل میدهد تجزیه شود, که منظور همان طیف رنگی میباشد. طوق نور ممکن است دور منبع نور یا یک شیِ مشاهده شود, در حقیقت مشتریان از این مورد شکایت زیادی ندارند. بیشترین شکایت آنها از زود کدر شدن عدسی و اعوجاج محیطی است.

 

همانطور که در جدول  آمده است:

 پلاستیک 1.50 SHMC با بیشترین Abbevalue (کمترین شکست نور) و عدسی پلی کربنات با کمترین Abbevalue (بیشترین شکست نور) مشخص شده اند.

 

 

0F.jpg - 1.13 MB