• manouchehri

    optical center

    www.mocoptic.com

Highvision

 

 

این برند هدف اصلی خود  را به تهیه و توزیع انواع عدسی ها اعم از فتوکرومیک و سفید با ضرایب شکست مختلف, به همراه کوتینگ های خاص که همگی آنها دارای پوشش ضد خش قوی ست قرار داده است.

 

 

تنوع این برند در کوتینگ به حدی است که شما میتوانید به مشتریان خود, بنا به کار و محیطی که در آن قرار دارند, عدسی ای مناسب با محیط او معرفی نمایید.