• manouchehri

    optical center

    www.mocoptic.com

آیا می‌توانید همزمان هم نزدیک بین باشید و هم دوربین؟

آیا می‌توانید همزمان هم نزدیک بین باشید و هم دوربین؟ یک چشم نمی‌تواند همزمان نزدیک بینی و دوربینی داشته باشد، اما می‌‍تواند یکی از آنها را همراه با آستیگماتیسم داشته باشد. در مورد سازگاری عیوب انکساری مختلف تردیدهای زیادی وجود دارد؛ زیرا تنها برخی از این عیوب می‌توانند به طورهمزمان در یک چشم اتفاق بیفتند. از یک طرف، نزدیک بینی زمانی رخ می‌دهد که طول چشم بیش از حد طولانی باشد، زمانی‌که قرنیه انحنای بیشتری نسبت به حالت عادی دارد یا زمانی که عدسی کریستالی دارای قدرت توان بیش از حد است. این تغییرات باعث می شود که اجسام دور به جای تمرکز روی شبکیه در جلوی شبکیه قرار گیرند. این موضوع باعث می‌شود که اشیاء دور تار به نظر برسند اما اجسام نزدیک، واضح باشند.

از سوی دیگر دوربینی باعث ناتوانی در فوکوس صحیح تصاویر روی شبکیه می‌شود. با این حال، بر خلاف افراد نزدیک ‌بین، افراد دوربین از نزدیک تاری دید دارند، زیرا طول چشم کوتاه‌تر است و تصویر اجسام نزدیک را در پشت شبکیه متمرکز می‌کند.

دور بینی و نزدیک بینی همزمان


به این ترتیب، نمی‌توانید نزدیک بینی و دوربینی را در یک چشم داشته باشید، زیرا این دو عیوب انکساری مخالف هم هستند. ممکن است برای همان بیمار، دوربینی در یک چشم و نزدیک بینی در چشم دیگر ایجاد شود. اگرچه این مورد بسیار نادر است و به ندرت اتفاق می‌افتد.

با این حال، آستیگماتیسم می‌تواند هم با نزدیک بینی و هم با دوربینی همراه باشد، زیرا این عیب انکساری شامل پرتوهای نور عمودی و افقی است که نقاط تمرکز متفاوتی روی شبکیه دارند. دید برای اجسام دور و نزدیک تار یا منحرف است زیرا پرتوهای نور به درستی بازتاب نمی‌شوند و تصاویر در جلو و خارج از شبکیه متمرکز می‌شوند. اجسام ممکن است گسترده تر به نظر برسند، گاهی اوقات حروف و اعداد اشتباه گرفته می‌شوند، و حتی گاهی اوقات سایه‌ها در کنار اجسام ظاهر می‌شوند.

دکتر خوزه لامارکا، چشم پزشک و جراح انکساری و آب مروارید