• manouchehri

    optical center

    www.mocoptic.com

Superhydrophobic

 

 

این پوشش بر روی عدسی سبب می شود تا آب و بخار روی عدسی(ضد بخار) سریعتر برطرف گردد.

  همچنین این لایه با پوشش صیقلی خود, باعث مقاومت بیشتر عدسی, در مقابل خط و خش(ضد خش) می شود.