• manouchehri

    optical center

    www.mocoptic.com

Highvision

1.56 SHMC

عدسی ضد خش

ESPF 1.56 SHMC

 عدسی مناسب برای کودکان و تمام کسانی که بیشتر وقت خود را زیر آفتاب هستند

Premium 1.56 SHMC

مناسب برای افرادی که زیاد با نور آبی در تماس هستند

Poly 1.59 Doubleside SHMC

عدسی مناسب برای ورزشکاران و فریم لس

1.67 SHMC

مناسب برای نمره های بالا 6.00

1.56 Photo Super SHMC

مناسب برای کسانی که عینک آفتابی استفاده می کنند و نمره چشم هم دارند

ESPF 1.56 Photo SHMC

 مناسب برای کودکان, خانم ها و کسانی که بیشتر وقت خود را زیر آفتاب هستند

1.56 Economic SHMC White

مقرون به صرفه و با کیفیت